• فا
news categories 


  news categories 
  news code : 146349  |  event date : 10/15/2018 14:49:44
  شرکت ملی پست در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی، رتبه نخست ارزیابی عملکرد در بعد شاخص های عمومی و اختصاصی را در بین دستگاه های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کرد.
  news code : 146309  |  event date : 10/14/2018 16:1:40
  سرپرست استانداری کرمان گفت: اداره پست باید متناسب با نیازهای ارتباطی بشر توسعه یابد و خدمات خود به جامعه را با هدف خدمت ارائه نماید.
  Page1of31123456...31.Next.go
  V5.0.4.0